Postal address:

DASHPUR VIDYALAYA
Gujarda, Rewas - Dewda Road
Mandsaur (M.P.)

Email:

  • info@dashpurvidyalaya.org

Admin phone:

  • (07422) 241323